Buer og cirkler


Værktøjsbjælken Buer og cirkler giver adgang til de forskellige funktioner, som findes til tegning af buer og cirkler. Funktionerne i Buer og Cirkler værktøjsbjælken findes også i menuen Tegn buer/cirkler.

param

Center radius

Konstruerer en cirkel ud fra dennes centrum og radius.

param

To punkter

Konstruerer en cirkel ud fra to diametralt modsatte punkter på dennes periferi.

param

Tre punkter

Konstruerer en cirkel ud fra tre punkter, der ligger på cirklens periferi.

param

Tangent til to elementer

Konstruerer en cirkel med en given radius, som er tangent til to elementer. Først angives cirklens radius, derefter vælges de to elementer den skal tangere. Til sidst vælges den af de mulige cirkler, som ønskes bevaret.

param

Tangent center på linie

Konstruerer en cirkel med en given radius, og hvis center er beliggende på en valgt linie, og som er tangent til et valgt element. Først angives cirklens radius, så vælges den linie som centeret skal ligge på, derefter vælges det element som cirklen skal tangere. Til sidst vælges den af de mulige cirkler, som ønskes bevaret.

param

Tangent gennem punkt

Konstruerer en cirkel med en angiven radius, som går gennem et punkt, og som tangerer et element. Først angives cirklens radius, så vælges det punkt som cirklen skal gå igennem. Derefter vælges det element som cirklen skal tangere. Til sidst vælges den af de mulige cirkler, som ønskes bevaret.

param

Tangent til tre elementer

Konstruerer en cirkel, der er tangent til tre elementer. Først vælges de tre elementer, som cirklen skal tangere. Derefter vælges hvilken af de fundne cirkler, som ønskes bevaret.

param

To punkter

Konstruerer en bue med en given radius gennem to punkter. Først angives de to punkter, derefter buens radius. Til sidst vælges hvilken af de viste buestykker, som ønskes bevaret.

param

Tre punkter

Konstruerer en bue gennem tre punkter. Bemærk venligst at den konstruerede bue ikke kan køre over nul grader-punktet (klokken 3). Den rækkefølge de tre punkter vælges i har ingen indflydelse på den konstruerede bue.

param

Start og slut vinkler

Konstruerer en bue ud fra dens centrum, radius, start- og slutvinkel.

param

Dynamisk tangent

Konstruer en dynamisk tangent fra et element gennem et valgt punkt.