Punkter og linier


Værktøjsbjælken Punkter og linier giver adgang til de mange forskellige funktioner, med hvilke der kan tegnes punkter og linier.

param

Punkt

Tegner et punkt i den angivne X,Y koordinat eller cursorposition.

param

Mellem 2 punkter

Tegner en linie mellem to angivne punkter.

param

Lodret

Tegner en lodret linie. Det første punkt definerer startpunktet ( X,Y koordinat), det andet punkt definerer liniens længde (Y koordinat, der ikke behøver at være lige over eller under første punkt).

param

Vandret

Tegner en vandret linie. Det første punkt definerer startpunktet (X,Y koordinat), det andet punkt definerer liniens længde (X koordinat, der ikke behøver at være lige til venstre eller højre for første punkt).

param

Polær

Tegner en linie ud fra dennes start punkt, i en given vinkel og længde.

param

Vinkelret

Tegner en linie, som er vinkelret på en anden valgt linie (eller går radiært på cirkel eller bue). Først vælges den linie (bue), som den nye linie skal være vinkelret på. Dernæst angives startpunktet og længden for den nye linie. Til sidst vælges i hvilken af de to retninger fra startpunktet, linien skal gå.

param

Parallel

Tegner en linie, som er parallel med en anden valgt linie. Først vælges den linie, som den nye linie skal være parallel med. Dernæst angives startpunktet og længden for den nye linie. Til sidst vælges i hvilken af de to retninger fra startpunktet linien skal gå.

param

Vinkelhalvering

Tegner en linie, som er vinkelhalveringslinie mellem to andre linier (de behøver ikke at skære hinanden). Først vælges de to linier mellem hvilke vinklen skal halveres. Dernæst angives længden på den nye linie (ud fra skæringen mellem de to valgte linier) Til sidst vælges hvilken af de 4 mulige vinkelhalveringslinier, der ønskes bevaret.

param

Tangent til to elementer

Konstruerer en linie, der er tangent til to cirkler eller buer. Først vælges de to cirkler/buer, som linien skal være tangent til. Dernæst vælges hvilken af de mulige linier, der ønskes bevaret.

param

Tangent vinkel

Konstruerer en linie, som er tangent til en cirkel/bue med en given vinkel. Først vælges den cirkel/bue, som linien skal være tangent til. Dernæst angives liniens vinkel og længde. Til sidst vælges hvilken af de 4 mulige løsninger, der ønskes bevaret.

param

Tangent gennem punkt

Konstruerer en linie der er tangent til en cirkel/bue, og som samtidig går gennem et valgt punkt. Først vælges cirklen/buen, som linien skal være tangent til. Derefter vælges eller angives det punkt, som linien skal gå igennem. Til sidst vælges hvilken af de to mulige løsninger, der ønskes bevaret.

param

Rektangel

Tegner et rektangel ud fra to modstående hjørner. Det er muligt at definere hjørneradius for rektanglets fire hjørner. Hjørneradius bliver ignoreret, hvis der ikke er plads til den