Fil


Fil værktøjsbjælken håndterer fil operationer, såsom at hente eller gemme tegninger.

param

Ny Tegning

Åbner en ny, tom CNC-Calc tegning. Ny Tegning kan også udføres ved at trykke på Ctrl-N.

param

Åben Tegning

Åbner en eksisterende CNC-Calc eller DXF tegning. Åben Tegning kan også udføres ved samtidigt at trykke på Ctrl-O. Ved at trykke på den nedadgående pil til højre for åben tegning ikonet, kan man få adgang til en liste over nyligt åbnede tegninger. Dette giver nemmere adgang til at genåbne tegninger, som man for nyligt har genereret eller ændret i.

param

Gem

Gemmer den nuværende tegning. Hvis tegningen gemmes for første gang, skal man angive tegningens navn og hvilket biblioteket den ønskes gemt i. Gem kan også udføres ved at trykke samtidigt på Ctrl-S.

param

Konfigurer CNC-Calc

Giver adgang til CNC-Calc's konfigurations mange muligheder.