Menuer

De fleste af funktionerne i CNC-Calc v6 tilgås gennem CNC-Calc-værktøjsbjælkerne. Nogle få er dog logisk anbragt under Filmenuen .

Filmenu

param

Luk

Lukker den aktive tegning. Hvis der er foretaget ændringer i denne tegning vil brugeren blive spurgt om disse skal gemmes. Luk kan også udføres ved at trykke på Ctrl-F4.

param

Luk alle

Lukker alle åbne tegninger. Hvis der er foretaget ændringer i nogen af tegningerne vil brugeren blive spurgt om disse skal gemmes.

param

Gem

Gemmer den nuværende tegning. Hvis det er første gang tegningen gemmes, vil der blive bedt om tegningens navn og biblioteket hvor den skal gemmes. Gem kan også udføres ved at trykke på Ctrl-S.

param

Gem som

Gemmer tegningen under et nyt navn.

Afslut

Closes CIMCO Edit v6, and thus also CNC-Calc v6. If any files have been modified, you will be prompted to save them. Exit can also be accessed with Alt+F4 (Alt+F4 is a Windows standard).

The functions New and Open under the file menu create an empty NC document and open a NC file from disk respectively. To create or open CNC-Calc drawings use the functions New Drawing and Open Drawing located in the File toolbar.