Fræseoperationer


Værktøjsbjælken Fræseoperationer indeholder de forskellige operationer, der benyttes til generering af fræseværktøjsbaner. Alle de fremkomne NC-koder kan eksporteres direkte til en tekstfil i CIMCO Edit eller til klippebordet, hvorfra de senere kan indsættes, hvor de skal benyttes.

param

Planfræsning

Genererer en plan overfræsning ud fra en valgt kontur, der f.eks. angiver et emnes ydre geometri.

param

Lommefræsning

Genererer en lommefræseoperation, som indeholder en eller flere lommer. De valgte lommer kan have et vilkårligt antal ”øer”. I en operation er det muligt at generere både slet- og skruboperationer, men kun med et og samme værktøj.

param

Konturfræsning

Genererer en konturoperation som indeholder en eller flere konturer. I en operation er det muligt at generere både skrub- og sletoperationer, men kun med et og samme værktøj.

param

Bor huller

Genererer en boreoperation. Ud fra tegningen er det muligt at vælge hullers position ved hjælp af vindues valg og indtastning af værdier i et filter, eller ved at indikere de enkelte hullers position med cursorklik. Hvis flere huller skal bores, kan bearbejdningsrækkefølgen omarrangeres i enten et cirkulært eller rektangulært mønster.

param

Helix-fræsning

Genererer en helix-operation til fræsning af huller. Som ved normal boring er det muligt at vælge hullernes position ved hjælp af vinduesvalg og indtastning af værdier i et filter, eller ved at indikere de enkelte hullers position med cursorklik.

param

Gevindfræsning

Genererer en gevindfræseoperation. Gevindene kan være enten ind eller udvendige og banerne kan udlægges til værktøj med enten en eller flere tænder. Som ved normal boring er det muligt at vælge hullernes position ved hjælp af vinduesvalg og indtastning af værdier i et filter, eller ved at indikere de enkelte hullers position med et cursorklik.

param

Bogstavfræsning

Genererer en operation til fræsning af almindelige bogstaver. Bogstaverne skal være tegnet ved hjælp af de almindelige bogstavfunktioner. Bogstaverne kan vælges ved hjælp af vinduesvalg, så alle bogstaver med samme parametre kan fræses i samme operation.

param

Fræs TrueType-bogstaver

Genererer en operation til fræsning af omkreds og/eller det indre af True Type bogstaver. Bogstaverne skal være tegnet på tegningen ved hjælp af TrueType-bogstavfunktionen. Bogstaverne kan vælges ved hjælp af vinduesvalg, så alle bogstaver med samme parametre fræses i samme operation.

param

Eksporter kontur

Eksporterer en kontur som operatøren har valgt på tegningen. Hvis en styring har en speciel cyklus til for eksempel en speciel lommeoperation, kan operatøren lave en macro i editoren til at understøtte denne. Geometrien kan nu indsættes i denne operation ved at eksportere den fra tegningen.

param

Lommeregner

Kan benyttes til at generere et værktøjsskift med data baseret på det specifikke værktøj.