Modificer


Værktøjsbjælken Modificer muliggør manipulation af geometrien på forskellig vis.

param

Trim til skæring

Trimmer det valgte element til de nærmeste skæringer. Klik på den del af elementet, der ønskes fjernet. Det bliver derefter trimmet til de skæringer og/eller endepunkter, der er nærmest det valgte punkt. Det trimmede element bliver brudt i to stykker, hvis der er skæringer på begge sider af det valgte punkt.

param

Trim et element

Trimmer et element til skæring med et andet element. Vælg først det element, der skal trimmes og derefter det element, der skal trimmes til. Denne trimning kan også resultere i, at elementet bliver forlænget frem til det skærende element eller dets forlængelse.

param

Trim to elementer

Trimmer to elementer til deres fælles skæringspunkt. Vælg de to elementer, der skal trimmes, ved at klikke på det stykke af dem som ønskes bevaret. Denne trimning kan resultere i at elementerne bliver forlænget frem til det punkt, hvor de skærer hinanden.

param

Afrund elementer

Konstruerer en afrunding mellem to elementer, med en brugerdefineret afrundingsradius. Der kan vælges, om elementerne skal trimmes til afrundingen.

param

Fas elementer

Konstruerer en fas/reifning mellem to elementer. Man definerer vinkler og afstande, der skal benyttes i fas/reifning. Man kan vælge om elementerne skal trimmes til fas/reifning.

param

Bryd element

Bryder et element i to stykker. Først vælges det element der skal opdeles. Derefter vælges det punkt, hvor delingen skal placeres.

param

Forbind elementer

Forbinder to elementer, så de bliver til et.

param

Slet

Sletter de elementer, der klikkes på. De slettede elementer kan blive genskabt ved hjælp af Fortryd funktionen ( ikonet i værktøjsbjælken Modificer ).

param

Slet duplikater

Sletter elementer, der er duplikerede på tegningen.

param

Offset element

Offsetter et element med en given afstand. Det er muligt at vælge om originalen skal bevares eller slettes.

param

Spejl element

Spejler elementer om en linie, der virker som spejlingsakse.

param

Flyt element

Flytter valgte elementer langs en vektor der er defineret ud fra et start og slutpunkt – længde og retning. Det er muligt at vælge, om originalen skal bevares eller flyttes. Der er også muligt at generere flere kopier, idet hver kopi flyttes et trin videre i den retning.

param

Roter element

Genererer en eller flere kopier af de valgte elementer, roteret omkring et punkt, i en given vinkel. Det er muligt, at vælge om originalen skal bevares eller slettes.

param

Skaler element

Genererer en eller flere kopier af de valgte elementer skaleret ud fra et punkt, med en given skaleringsfaktor. Det er muligt at vælge, om originalen skal bevares eller slettes.

param

Fortryd

Gør det muligt at fortryde en eller flere operationer. Dette betyder at man kan slette genererede elementer, genskabe slettede elementer eller fortryde modificeringer. Fortryd kan også udføres ved af Ctrl-Backspace.