Andre konfigurationer, der har indflydelse på CNC-Calc

I CIMCO Edit v6 er der et par andre konfigurationer, som har indflydelse på hvordan CNC-Calc opererer.

Maskintype-template

Som før nævnt er det den template, der blev valgt da man konfigurerede maskinen, som afgører om NC-kodens output-format skal være f.eks. ISO eller Heidenhain.

Maskine (under Filtyper)

I Hovedkonfigurationsdialogens træ findes der under Filtyper et element der hedder Maskine. I denne dialog bliver felterne Bemærkning start, Bemærkning slut og Decimalpunkt brugt til at formattere den af CNC-Calc genererede NC-kode.