Mønster


param

Rektangulært boltmønster

Konstruerer et rektangulært hulmønster. Først angives startpunktet (det ene af hjørnerne), dernæst afstanden mellem hullerne i X- og Y aksens retning, derefter hvor mange huller, der skal være i hver af de to retninger, og til sidst hullernes diameter.

param

Cirkulært boltmønster

Konstruerer et cirkulært hulmønster. Først vælges mønstrets centrum og radius. Dernæst startvinkel, og vinklen mellem hullerne og endeligt antallet af huller. Til sidst angives hullernes diameter.