Snap


I værktøjsbjælken Snap styres de mange forskellige muligheder for snapfunktioner, som programmet giver mulighed for. Snapfunktionen er kun aktiv, hvis en eller flere af mulighederne er aktiveret.

param

Snap til net

Snapper til punkter i det definerede net.

param

Snap til punkter

Snapper til punkter tegnet af brugeren.

param

Snap til cirkelcentrum

Snapper til cirklers og buers centerpunkter.

param

Snap til midtpunkter

Snapper til elementers midtpunkter.

param

Snap til endepunkter

Snapper til elementers endepunkter.

param

Snap til skæringer

Snapper til elementernes skæringspunkter.

param

Aktiver alle snaptyper

Aktiverer alle snaptyper.

param

Deaktiver alle snaptyper

Deaktiverer alle snaptyper.