Drejeoperationer


Værktøjsbjælken Drejeoperationer indeholder de forskellige operationer, der benyttes til generering af drejeværktøjsbaner. Alle de fremkomne NC-koder kan eksporteres direkte til en tekstfil i CIMCO Edit eller til klippebordet, hvorfra de senere kan indsættes, hvor de skal benyttes.

param

Skrubdrejning

Genererer en skruboperation ud fra en valgt emnekontur. I operationen er det muligt, at generere flere skrub- og sletbaner, men kun med et og samme værktøj.

param

Plandrejning

Generer en plandrejeoperation. I operationen er det muligt at generere flere skrub- og sletbaner, men kun med et og samme værktøj.

param

Sletdrejning

Genererer en sletoperation ud fra en valgt emnekontur. Denne sletoperation tager kun én sletspån!

param

Indstikning

Genererer en indstiksoperation ud fra en valgt emnekontur. Dette muliggør bearbejdning af områder, der ikke kan bearbejdes med hverken skrub- eller sletoperationer.

param

Boring fra enden

Genererer en boreoperation til centerboring af et emne. Denne boring kan fortages som en kontinuerlig bevægelse eller ved brug af spånbrydning med eller uden pauser.

param

Gevindskæring

Genererer en gevindoperation til bearbejdning af ind- eller udvendige gevind. Gevindets formdata kan enten indtastes eller vælges fra indbyggede tabeller. Gevindet kan være enten parallelt eller konisk.

param

Afstik

Genererer en afstiksoperation. I operationen er det muligt at definere geometrien af det ydre hjørne som enten skarp, afrundet eller reifet.

param

Eksporter kontur

Eksporterer en kontur som operatøren har valgt på tegningen. Hvis en styring har en speciel cyklus til for eksempel en speciel lommeoperation, kan operatøren lave en makro i editoren til at understøtte denne. Geometrien kan nu indsættes i denne operation ved at eksportere den fra tegningen.

param

Lommeregner

Kan benyttes til at generere et værktøjsskifte med data baseret på det specifikke værktøj.