View


View værktøjsbjælken håndterer den måde hvorpå tegningen vises. Her er det muligt at udføre de forskellige zoom funktioner.

param

Zoom ind

Zoomer ind omkring centrum af det grafiske område. Zoom ind kan også udføres ved at trykke på Page Down.

param

Zoom ud

Zoomer ud omkring centrummet af det grafiske område. Zoom ud kan også udføres ved at trykke på Page Up.

param

Zoom Alt

Tilpasser tegningen til det grafiske område, så hele tegningen vises. Zoom Alt kan også udføres ved at trykke på den midterste museknap (på de fleste mus udføres handlingen ved at trykke på musens rulle i midten), eller ved at trykke på Ctrl-End.

param

Zoom vindue

Gør det muligt at zoome ind på et selvvalgt område. Dette gøres ved først at vælge det ene hjørne med venstre museknap, derefter trækkes det ønskede rektangel - det modsatte hjørne vælges, og venstre museknap slippes.