Úvod

CIMCO Edit v6 je nejnovější verze nejpopulárnějšího editoru CNC programů na trhu. Více než 80 000 licencí, distribuovaných v posledních několika letech, činí z editoru CIMCO Edit volbu profesionálních CNC programátorů, kteří vyžadují plně vybavené, spolehlivé a cenově přístupné profesionální editování a zároveň komunikační nástroj.

Všechny aspekty CIMCO Edit v6 jsou nové, od více panelového rozhraní se záložkami, po dynamické lišty s nástroji a nabídkami. CIMCO Edit v6 současně obsahuje nové a výkonné nástroje, jako je například rozšířený nástroj pro porovnávání souborů, přepracované grafické vykreslování dra a nové programovací nástroj NC-Assistant.

Plně vybavený CNC editor

CIMCO Edit v6 poskytuje přehlednou sadu základních editačních nástrojů, potřebných pro splnění požadavků na moderní editování CNC programů.

Nemá omezení velikosti a zahrnuje volby pro konkrétní specifický CNC kód, jako je například číslování / přečíslování řádků, práci se znaky a hledání rozsahu XYZ. Obsahuje i matematické funkce pro základní výpočty, otáčení, zrcadlení, kompenzaci nástroje a posunutí. CIMCO Edit v6 nabízí všechny funkce, které jsou od editoru očekávány, včetně editování textu metodou táhni a pusť. Nejlepší je, že CIMCO Edit v6 je kompletně konfigurovatelný a lze ho snadně přizpůsobit jakémukoliv stávajícímu editačnímu prostředí CNC programů.

Rychlejší editace s NC-Assistant

NC-Assistant editaci NC kódu urychluje a usnadňuje více, než kdy předtím. Najeďte na kterýkoliv M nebo G kód a NC-Assistant tento kód identifikuje a umožní vám hodnoty upravit pomocí rozhraní, provázaného s CNC kódem. Zadejte požadované hodnoty pro jakýkoliv registr a NC-Assistant automaticky zaktualizuje CNC kód.

NC-Assistant v CIMCO Edit v6 vám umožňuje rychle vkládat a editovat komplexní cykly a operace. CIMCO Edit v6 obsahuje zabudované cykly a makra pro nejrozšířenější operace, jako je program start, program stop a výměna nástroje. Můžete také zaznamenávat nebo vytvářet uživatelské cykly a makra pro nejčastěji používané operace podle svého vlastního nastavení a použití.

Grafické vykreslení drah nástrojů

Vykreslování pro 3D frézování / 2D soustružení zpracuje CNC programy pro vaši 3osou frézku nebo 2osý soustruh krok po kroku, plynulým vykreslením vpřed a nebo vzad. CNC program můžete editovat a aktualizace je ve vykreslení automaticky zohledněna. Pro analýzu vykreslení použijte dynamický zoom, posunutí, otočení a měřicí funkce. CIMCO Edit v6 podporuje trojrozměrnou vizualizaci NC kódu spolu s kontrolou kolizí držáků nástrojů a detekcí podřezání.

Inteligentní Porovnání souborů

CIMCO Edit v6 uvádí rychlý a plně konfigurovatelné porovnání souboru jeden vedle druhého, což uživateli umožňuje rychle identifikovat změny v CNC programu. Porovnání souboru identifikuje změněné a smazané / vložené řádky, ale ignoruje triviální změny formátu, jako je přečíslování bloků a mezer. Odlišnosti jsou zobrazeny všechny najednou nebo vytištěny bok po boku pro prohlédnutí offline.

CNC komunikace a DNC

CIMCO Edit v6 obsahuje DNC funkce pro spolehlivou komunikaci přes rozhraní RS-232 a různými CNC řídicími systémy. Prostřednictvím volby DNC můžete odesílat a přijímat CNC programy do více strojů současně z prostředí CIMCO Edit v6.

Podpora souborů Mazatrol

Zobrazujte si soubory program Mazatrol přímo v CIMCO Edit v6, místo řídicího systému Mazak v obrobně. Rychle ověřujte a kontrolujte změny programu s porovnáváním souborů Mazatrol.

CNC-Calc 6 - 2D CAD rozšíření pro CIMCO Edit v6

CNC-Calc je plně vybavené 2D CAD řešení, které pracuje uvnitř CIMCO Edit v6. Toto rozšíření je rychlé a efektivní řešení pro řešení problémů se složitou 2D geometrií. Uživatelé mohou vykreslovat nebo importovat (DXF) 2D geometrii, určovat hloubky, nájezdy, výjezdy a další proměnné dráhy nástroje a rychle generovat CNC kód v ISO a dalších konverzačních formátech pro konturování a vrtání.