Soubor

V této kapitole je popsána vykreslovací funkce Soubor. Nabídka soubor obsahuje dále popsané funkce pro simulaci souboru a všeobecné nastavení vykreslování.

Nabídka Soubor.

param

Vykreslení otevřeného programu / Ctrl+Shift+P

Zobrazí vykreslení aktuálního okna.

Okno se rozdělí na dvě části a tím je umožněno současné zobrazení řádek programu ze souboru a jejich simulace.

Ikona je aktivní pouze tehdy, pokud je již soubor s programem otevřen.

param

Vykreslení souboru

Umožňuje vám vykreslit soubor přímo z disku, bez otevírání souboru.

Pokud na tuto ikonu kliknete, otevře se okno, kde můžete vybrat soubor, který má být vykreslen. Kliknutí na šipku dolů vedle ikony zobrazí seznam naposledy simulovaných programů. V každém případě dojde k úplnému vykreslení vybraného programu bez zobrazení CNC programu.

param

Ukončit vykreslení / Ctrl+Shift+Q

Zavře aktuální okno vykreslování.

param

Nastavení vykreslení drah

Umožní vám konfigurovat vykreslování.

Před spuštění grafické simulace musíte nejdříve konfigurovat typ souboru pro program, který jste už otevřeli. Docílíte toho kliknutím na Nastavení vykreslení drah, což otevře dialog konfigurace. V dialogu nastavení vyberte Řídicí systém (například 'ISO Frézování') a konfigurujte požadované parametry. Další informace viz Nastavení vykreslení.