Těleso

V této kapitole je popsána funkce Těleso ve Vykreslení drah nástrojů a simulace trojrozměrného modelu.

Trojrozměrný model je k dispozici pouze pro frézovací operace.

Nabídka Těleso.

param

Model obrobku

Zobrazí / skryje model obrobku.

Kliknutí na tuto ikonu přepíná mezi zobrazením dráhy nástroje a vizualizací modelu s dráhou nástroje.

param

Přepočítat polotovar

Z aktuálního pohledu vytvoří model.

Kliknutí na tuto ikonu vygeneruje trojrozměrný model obrobku s dráhou nástroje.

param

Nastavení obrobku

Klikněte na tuto ikonu pro konfiguraci Modelu obrobku. Zadané velikosti polotovaru jsou minimální a maximální hodnoty X, Y, Z ve vašem NC programu. Pokud chcete zvětšit nebo zmenšit rozměry polotovaru a získat tak hladší dráhu nástroje, pak několikrát klikněte na odpovídající tlačítko (+5 % nebo -5 %) pro dosažení požadovaných rozměrů. Použijte tlačítko Zaokrouhlit pro zaokrouhlení rozměrů polotovaru.

Dialog Nastavení obrobku.