Nástroj

Tato kapitola popisuje Nástroj, funkci vykreslování. Funkce v této nabídce řídí znázornění nástroje v simulaci.

Nabídka Nástroj.

param

Zobrazit / Skrýt nástroj

Použijte tuto volbu pro zobrazení nebo skrytí simulace nástroje.

param

Zobrazit držák nástroje

Tuto volbu použijte pro zobrazení držáku nástroje.

param

Zobrazit nástroj průhledně

Tuto volbu použijte pro zobrazení nástroje průhledně.

param

Barevně odlišit nástroje

Tuto volbu použijte pro barevné zobrazení nástroje.

param

Zobrazit vektor nástroje

Tuto volbu použijte pro zobrazení vektoru nástroje.

param

Nastavení nástrojů

Klikněte na tuto ikonu pro konfiguraci typů a barev nástrojů.

Kliknutí na tuto ikonu otevře knihovnu nástrojů. Zde můžete jedním kliknutím vybrat nástrojů ze seznamu nástrojů z dolní půlky okna a dvojím kliknutím získat rozměry nástroje. Můžete také změnit jeden nebo několik rozměrů nástroje, zadat název nástroje a pak ho přiřadit otevřenému CNC programu. Klikněte na OK pro uložení informací o nástroji do knihovny nástrojů.

Knihovna nástrojů (frézovací nástroje).

Horní polovina okna zobrazuje nástroje, které jsou aktuálně použity v NC programu. Vyberte jeden nástroj a klikněte na ikonu Nastavení nástrojů vpravo pro otevření dialogu konfigurace pro vybraný nástroj. V tomto dialogu můžete upravit rozměry nástroje a určit barvu dráhy nástroje.

Nastavení nástroje a barva dráhy nástroje.