Soubor

Tato sekce popisuje příkazy v nabídce Soubor. Menu obsahuje dále popsané funkce pro editování souborů. Ke konfiguraci souborů je přístup přes ikonu .

Podrobnosti o nastavení Souboru naleznete po kliknutí na příslušnou ikonu nebo viz Nastavení editoru.

Níže popsané funkce nabídky Soubor jsou přístupné také přes ikonu .

Nabídka soubor.

param

Nový / Ctrl+N

Otevře se prázdné okno, připravené na zadávání dat.

Konfigurujte typ stroje pro program kliknutím na ikonu nastavení .

param

Otevřít / Ctrl+O

Okno dialogu Otevřít soubor vám umožňuje otevřít stávající program.

Naposledy otevřené

Seznam naposledy použitých souborů. Klikněte na šipku dolů vedle ikony Otevřít pro otevření naposledy použitých souborů.

param

Zavřít / Ctrl+F4

Zavře aktuální okno. Budete dotázáni na uložení změn, pokud byl soubor upraven.

param

Zavřít vše

Zavře všechna otevřená okna. Budete dotázáni na uložení změn ve všech upravených souborech.

param

Uložit / Ctrl+S

Uloží aktuální CNC program.

param

Uložit vše

Uloží všechny otevřené CNC programy pod jejich stávajícími názvy.

param

Uložit jako

Uloží aktuální CNC program pod jiným názvem.

param

Tisk / Ctrl+P

Vytiskne aktuální CNC program. Pokud chcete vytisknout část programu, označte určenou oblast a zvolte Tisk.

param

Nastavení tisku

Otevře se okno dialogu pro konfiguraci tisku.

param

Základní nastavení

Umožňuje vám konfigurovat základní nastavení CIMCO Edit a je přístupné i přes ikonu . Více podrobností viz kapitola Nastavení editoru.