Informace

Nabídka Informace obsahuje funkce pro výpočet statistiky dráhy nástroje a generování seznamu nástrojů. Ke konfiguraci je přístup přes ikonu .

Nabídka Informace.

param

Statistiky drah nástrojů

Vypočte rozsah práce v X,Y,Z, čas obrábění, atd.

param

Vytvořit seznam nástrojů

Vytvoří seznam nástrojů pro aktuální okno.

param

Konfigurovat seznam nástrojů

Konfiguruje, jak je seznam nástrojů vytvářen.