Stroj

Ke konfiguraci vybraného stroje je přístup přes ikonu . Více informací o nastavení parametrů pro DNC komunikaci najdete na odkazu Nastavení DNC.

Nabídka Stroj.

param

Typ stroje

Z rozbalovacího seznamu vyberte CNC stroj pro přenos dat. Klikněte na pole pro zobrazení rozbalovacího seznamu strojů, z kterých lze vybírat.

Typ stroje určuje COM port a nastavení DNC.

param

Stav přenosu

Klikněte na tuto volbu pro otevření okna stavu aktuálních přenosů a / nebo příjmů.

Pokud je pět ikon lišty nástrojů Přenos na levé straně nabídky vystínováno a zdá se, že přenos CNC programu může probíhat nebo bude probíhat, pak můžete kliknout na ikonu pro zobrazení okna stavu přenosu (odesílání nebo příjem):

Okno 'Stav přenosu'.

Levý horní roh stavového okna zobrazuje signály sériového datového přenosu podle EIA RS-232-C, který se při aktivaci rozsvítí. Levá horní část zobrazuje informace o aktuálním přenosu (Stroj, Jméno souboru, Odeslaných bytů, atd.). Pod informacemi o stavu přenosu je lišta průběhu simulace, tři tlačítka pro Spuštění/Zastavení a Zrušení přenosu a Skrytí/Zobrazení okna terminálu, které zobrazuje přenášený NC program ve formátu prostého textu. Dále jsou k dispozici ve spodku okna volby pro Rolování textu v okně terminálu a pro Zobrazení CR/LF (znaků nového řádku / posuvu řádků).

Pokud kliknete na tlačítko Zastavit, když právě přenos probíhá, zobrazí se tento dialog:

Dialog 'Ukončit přenos'.

Zde je volba pro zrušení přenosu (odpověď Ano) nebo pokračování (odpověď Ne).

Při přijímání souboru ze stroje bude vypadat okno stavu přenosu takto:

Okno 'Stav příjmu'.

Po kompletním přijetí CNC programu (s M30) se zobrazí následující zpráva:

Zpráva 'Přenos kompletní'.

Klikněte na OK pro potvrzení přijetí této zprávy.