Přehled

Určení

CIMCO Edit v6 lze provést pro provádění změn a kontrolování CNC programů pro vaše CNC stroje. Máte-li sériové komunikační spojení mezi PC a CNC strojem, můžete přímo odesílat a přijímat programy a to i při práci s jinými CNC programy.

CIMCO Edit v6 je navržen pro editaci CNC programů. CIMCO Edit v6 umí rozlišit mezi několika různými formáty, jako jsou například ISO, APT a Heidenhain.

Uživatelské rozhraní

CIMCO Edit v6 má standardní uživatelské rozhraní Windows, s jedním nebo několika okny pro každý otevřený soubor. Funkce v CIMCO Edit v6 lze aktivovat prostřednictvím lišty nástrojů, která vám pomáhá rychle vyhledat pro úkol potřebné příkazy. Příkazy jsou uspořádány do logických skupin v záložkách.

CIMCO Edit v6 Uživatelské rozhraní.

Funkce

Můžete vzít zpět a opakovat (téměř) všechny operace, které jste vykonali od okamžiku otevření souboru. Můžete vyhledat pozici výměny nástroje, změnu otáček vřetene nebo změnu velikosti posuvu, nebo zobrazit rozsah os X, Y a Z.

Pokud si nejste jisti, zda jsou dva CNC programy identické, funkce Porovnání souborů v CIMCO Edit v6 vám pomůže vyhledat rozdíly. Porovnání souborů vám umožňuje vybrat dva soubory, které jsou pak umístěny do dvou oken. Rozdíly jsou zobrazeny barevným odlišením řádků. Můžete procházet soubory se zastavením u každého rozdílu.

Můžete si zvolit barvy, použité pro zobrazení souřadnic a NC příkazů, přečíslovat bloky a přidat / odstranit mezery pro lepší čitelnost nebo snížení velikosti / přenosového času programu.

DNC část CIMCO Edit v6 vám umožňuje odesílat a přijímat NC programy do vašich CNC strojů v dílně. Soubor lze odeslat z okna v CIMCO Edit v6 nebo přímo z pevného disku. Přenos souboru se provádí, když pracujete s ostatními CNC programy.

Nastavení

CIMCO Edit v6 vám nabízí mnoho možností, jak řídit chování editoru. Záložky v liště nástrojů umožňují výběr funkcí a konfiguraci nastavení. Konfigurační dialogy lze otevírat pomocí ikony .

Prostřednictvím záložky Editor můžete konfigurovat základní nastavení, rozdělené na Obecné, Editor a Tisk.

V dialogu Obecné lze upravit vzhled oken. Můžete zvolit, zda má být soubor zobrazen ve více než jednom okně, nebo mají být označeny úpravy v souboru uvnitř CIMCO Edit v6 přes jiný program. Dále můžete zvolit, zda má být nastavení sdíleno mezi uživateli nebo aktivovat ochranu souborů pouze pro čtení. Můžete zadat šířku záložek a také velikost seznamu naposledy otevřených souborů. Lze také zvolit jazyk zobrazení menu Editoru.

V dialogu Editor můžete nastavit rychlost klávesnice a vybrat, zda chcete posuvníky.

Vzhled vytištěných CNC programů se ovládá v dialogu Tisk. Zde můžete definovat záhlaví a / nebo zápatí. Pokud máte barevnou tiskárnu, můžete aktivovat použití barev.

CIMCO Edit v6 má 5 různých šablon pro různé CNC stroje. Můžete nastavit, jak se budou NC funkce chovat a jak se NC kódy zobrazí v oknu editoru. Funkce Najít v menu Editoru potřebuje definici Výměny nástroje, Úpravy posuvu, atd. Tato definice se zadává zde.

Další informace

V kapitole Záložky programu, jsou popsány všechny funkce CIMCO Edit v6. K řadě funkcí je přístup i přes některou z ikon.

Nastavení Typů strojů je popsáno v Typy souborů.

Budete-li potřebovat pomoc s nastavení sériového komunikačního spojení, můžete se podívat na Nastavení DNC a do uživatelské příručky DNC-Max.

On-line nápověda je přístupná přes ikonu ? klávesu F1 nebo tlačítko Nápověda. Kapitola Použití Online Nápovědy vás provede online nápovědou.