Přenos

V této kapitole je popsána nabídka Přenos z lišty nástrojů CIMCO Edit v6.

Přenos se používá pro odesílání NC programů z PC do CNC strojů nebo příjem programů z CNC strojů. Ke konfiguraci této funkce je přístup přes ikonu .

Editor musí mít licenci pro DNC operace, aby bylo možné tuto funkci použít.