Informationsfältet

Detta avsnitt beskriver Informationfältet för simulering. Informationfältet används för att styra simuleringen och visar information om NC-koder.

Simuleringens informationsfält (Fräsning)

Informationsfältet visas i den nedre delen av simuleringsfönstret och innehåller följande delar:

Informationsfältet för simuleringen (Fräsning).

Dynamisk förloppsindikator (0 - 100%)

Skjutreglage för hastighet och rikting

Från mittpunkten till höger = framåt, långsamt ... snabbt.
Från mittpunkten till vänster = baklänges, långsamt ... snabbt.

Nuvarande verktygskoordinater

Visar de nuvarande verktygskoordinater inom de definierade funktionerna (G00 - G03).

param

Start / Stopp

param

Pause

param

Hoppa till nästa rörelse

param

Hoppa till nästa bearbetande rörelse

param

Hoppa till nästa Z-nivå

param

Hoppa till nästa verktyg

param

Visa/dölj informationsfältet

Informationsfältet för simuleringen (Svarvning)

Informationsfältet visas i den nedre delen av simuleringsfönstret och innehåller följande delar:

Informationsfältet för simuleringen (Svarvning).

Dynamisk förloppsindikator (0 - 100%)

Skjutreglage för hastighet och rikting

Från mittpunkten till höger = framåt, långsamt ... snabbt.
Från mittpunkten till vänster = baklänges, långsamt ... snabbt.

Nuvarande verktygskoordinater

Visar de nuvarande verktygskoordinater inom de definierade funktionerna (G00 - G03).

param

Start / Stopp

param

Pause

param

Hoppa till nästa rörelse

param

Hoppa till nästa bearbetande rörelse

param

Hoppa till nästa verktyg

param

Visa/dölj informationsfältet