Kataloginställningar

I den här dialogrutan kan du definiera katalogerna för skicka och ta emot . Klicka på Kataloger i den vänstra listan av fönstret maskininställningar för att ange katalogerna. Följande dialogruta visas:

Konfiguration av kataloger för skicka och ta emot.

Skicka

param

Standardkatalog för skicka

Ange standardkatalogen för skicka i detta fält eller klicka på mappikonen till höger för att välja en katalog.

param

Standard filnamnstillägg

Använd det här fältet för att ange standard filnamnstillägg för filer som skickas.

param

Ytterligare filnamnstillägg

Använd det här fältet för att ange ytterligare filnamnstillägg för filer som skickas.

Ta emot

param

Standardkatalog för mottagning

Ange standardkatalogen för mottagning i detta fält eller klicka på mappikonen till höger för att välja en katalog.

param

Standard filnamnstillägg

Använd det här fältet för att ange standard filnamnstillägg för filer som tas emot.

param

Ytterligare filnamnstillägg

Använd det här fältet för att ange ytterligare filnamnstillägg för filer som tas emot.