Backplotting av CNC-program FLANGE

Dynamisk simulering av verktygets rörelse är en väsentlig egenskap hos Edit 6 Backplot: Börja med att klicka på Start / stopp simulering ('play'-knappen) i det nedre högra panel. Du kan pausa verktygsrörelsen och starta den igen genom att klicka på nästa ikonen Pausa simulering. Det föreliggande verktygs status visas i fälten under backplotten. Följande information presenteras:

Om du håller muspekaren över den sökväg där en rörelse startar, kommer informationen att ändras därefter.


Om du slutar inom ett block (t.ex. rak linje vänster sida) visar muspekaren 'Aktuell verktygsposition' och de momentana koordinaterna visas (t.ex. X-76.500, Y-10.054, Z-5.000).


För att öka simuleringshastigheten för aktuella verktyget, använd vänster musknapp och dra skjutreglaget till höger. Flyttning av reglaget över mittläget mot vänster kommer att få simuleringen att vända.

Varje ändring av verktygsbanan eller själva verktyget är omedelbart synlig i backplot.