CNC-Calc - Ett praktisk CAD-program med CAM-utdata

Borra hörn-bulthål

Både FLANGE-ytterkonturen och FLANGE-innerkonturen skapas av CNC-Calc, men naturligtvis måste en fläns ha monteringshål. Vi kommer nu att använda CNC-Calc-funktionerna 'Rektangulärt bulthålsmönster' (geometri) och 'Hålborrning' (teknik) för att skapa dessa monteringshål.

Koordinaterna för de 4 bulthål i hörnen är X-62.5, Y37.5; X62.5, Y37.5; X62.5, Y-37.5; X-62.5, Y-37.5, och håldiametern är 10 mm.

De indata som skall föras in i dialogrutan till vänster för att generera borr-underprogrammet är:


Klicka här för att ladda ner en zip-fil med CNC-Calc-ritningar (högerklicka och Spara som ...)

Börja med att öppna CAD-programmet 'Flange without corner bore holes.cdd' (Fläns utan borrhål i hörnen), klicka på ikonen Rektangulärt bulthålsmönster och skriv in ovanstående uppgifter i dialogrutan 'Rektangulärt bultmönster'. För att infoga mönstret på ritningen, bocka av i rutan längst ned. Alla 4 hål sparas med ritningen.


För att generera borrcykeln, välj den fasta cykel 'Borra hål' från menyfliksområdet 'fräsning'.


Skriv en kort kommentar, t ex 'Borrning av 4 bulthål i hörnen' i kommentarfältet till 'Borrning'-dialogen. Klicka nu inuti varje hål i den ordning du vill att de skall bearbetas.

Resultatet bör se ut som på följande bild:


För att skapa underprogrammet '4 corner bolt hole drilling.nc' (borrning av bulthål i 4 hörn), klicka på knappen Export editor


CNC-Calc genererar då följande underprogram (cykel G83 inklusive):


Efter slutförandet - där vi även lägger till makrot 'Programstart och -slut' - kontrollerar vi underprogram 4040.nc med backplot:


Vid integrerandet av SPF4040 med huvudprogramfilen MPF4202, har denna omdöpats till MPF4203 och har blivit backplottad för att kontrollera verktygsbanorna i T6 + T14 + T7:


Fickfräsning

Fräsverktyget för underprogrammet SPF 4003 är en 0,8 mm spårfräs för layout av flänsens inre kontur. För sista bearbetningen av flänsen kommer vi att använda fickfräsning inom den inre kontur. Med CNC-Calc öppnar vi CAD-filen Flange without corner bore holes.cdd som visar både inre och yttre sidorna av flänsens kontur.


Klicka på knappen Fickfräsning i menyfliksområdet 'Fräsoperationer' och skapa steg för steg fickans gränslinje genom att klicka på flänsens inre kontur.


När du är klar klickar du på knappen Visa verktygsbanan, och fickfräsningsfunktionen genererar verktygsbanan.


Klicka på knappen Export editor, och Fickfräsningsfunktionen genererar verktygsvägen. Denna mycket långa CNC-fil måste sättas in i Edit makro 'Start och -slut' mellan raderna (START MOTION) och (END MOTION). Punkten där verktygsvägen börjar och slutar skall vara verktygsanropets position (X-100, Y0, Z40). Sätt in namnet på detta program (t.ex. 4050.nc) och backplot det. Du kommer att se verktygsvägen för T5 - visad här som topview (XY-plan, G17).


Efter SPF4050 sätts in i huvudprogramfilen MPF4203 bör den byta namn till MPF4204 och backplottas för att kontrollera alla verktygsbanor i T6 + T14 + T7 + T5.

Här är backplottet av huvudprogramfil MPF4204 med 4 verktygsbanor:

Om du vill ändra ett verktyg, kan det göras i Verktygsinställningar. Klicka på Verktygsinställningar i menyfliksområdet Verktyg i Backplot-fliken och välj sedan önskad verktyg från den visade lista:


Verktygsbanorna för de utvalda verktyg kan ses i det allmänna backplottet av delprogrammet MPF4204:


Nu är det fullständiga delprogram redo för bearbetning. Nästa steg är överföring av MPF4204 till CNC-maskinen (t.ex. maskin 2).