Filjämförelse med CIMCO Edit v6

Filjämförelse är ett mycket användbart verktyg för CNC-programmerare och produktionsingenjörer. Den används för att undersöka (och förändra) CNC-kommandon i ett program som är 'optimerad' från ett ursprungligt program. Beroende på det aktuellt använda material kan maskinoperatören behöva korrigera varvtal, matning, eller båda, i ett befintligt program. Med Filjämförelse kan CNC-programmeraren jämföra filer för att se eventuella ändringar som gjorts tidigare av maskinoperatören - särskilt när det gäller ökningen av verktygets slitage som identifierades genom verktygsskötselen.


Med hänvisning till blocket med de markerade S- och F- kommandon kan CNC-ledaren diskutera en optimal lösning för lägre verktygsslitage med maskinoperatören.


I detta fall var den åtgärd som vidtagits att göra en kompromiss om värdena S380 och F300, men behålla det befintliga Z-värdet (Z50) i det nya underprogram. Alla andra ändringar skulle förbli.

Klicka på ikonen Nästa skillnad för att använda Filjämförelse till att navigera från den första skillnaden (CNC- underprogram nr.) direkt till nästa skillnader (T28 - T6), och (S350 F250 - S400 F200), till (Z50 - Z40) där Z-värdena är markerade:


Om du klickar på synkroniseringsikonen Sync höger kommer Z40-värdet i högra fönstret att skrivas över med Z50 i den vänstra.

Nu kann vänstra fönstret (underprogram 4082.nc) stängas genom att klicka på ikonen Stäng vänstra fönstret. Värdena S350 och F250 kan nu ändras till de nya värdena S380 och F300.


Om du stänger det redigerade underprogram SPF4002 visas dialogrutan Spara:


Klicka på 'Ja' för att spara alla ändringar i det nya underprogram SPF4002.

Efter att ha bytt gamla SPF4002 med nytt SPF4002 i huvudprogram filen MPF4202 är vi nu redo för bearbetningen.