Introduktion till CIMCO Edit v6

CIMCO Edit v6 är utformad med redigering av CNC--program i åtanke. Den har ett standard Windows användargränssnitt, och funktioner i Edit 6 kan aktiveras via menyfliksområdet. Detta hjälper dig att hitta de nödvändiga kommandona på ett snabbt och enkelt sätt.

Kommandona är ordnade i logiska grupper under 5 flikar:

Via flikarna kan du få tillgång till nödvändiga funktioner och konfigurera inställningar för att ändra parametrar.

På de följande avsnitten hittar du några praktiska exempel på de ovannämnda funktionerna. Några av dessa kan i korthet beskrivas på följande sätt: