Ta emot ett CNC-program

Tre transmissionsfunktioner i 'Ta emot' förklaras kortfattat nedan:

Gammal eller ny CNC-programfil?

Om du klickar på knappen Ta emot fil mottagas en fil till disk utan att öppna den i editorn.

Filen kan vara en ny fil eller en nyare version av en gammal. För att hjälpa dig att avgöra vilken handling som skall utförs visas en dialogruta med alla CNC-program som sparats i den aktuella katalogen:


Om du väntar en ny version av exempelvis 4040.nc, klicka på 4040.nc, men om du vill ta emot en ny CNC programfil (t.ex. 4444.nc) anger du programmets namn i fältet 'Filnamn'. Efter sparandet visas 'Ta emot'-statusen för filen:


Systemet väntar nu på den fil som skall tas emot.

Slå över till Quick mottagning

Ett annat sätt att ta emot erbjuds när du klickar på knappen Ta emot. Fönstret för mottagningsstatus visas:


Som framgår har det inte gjorts någon inmatning av något filnamn. När detta fönster visas, väntar datorn (t ex DNC-servern) på att ta emot en fil.

När överföringen är klar visar statusfönstret antalet av bytes och rader som tagits emot, antalet överföringsfel, förfluten tid i sekunder, överföringshastigheten i tecken per sekund (CPS), och statusen 'Genomförd'


Om du klickar på 'OK' kommer det mottagna program att visas i ett nytt editor-fönster för vidare redigering.

Akut mottagning

Om maskinoperatören vill ha ditt OK för en sista-minuten-ändring av det faktiska CNC-program (t ex 4042.nc), kan du mottaga den direkt till skärmen genom att klicka på knappen Mottag i aktuella fönstret.

Följande varning visas:


Svaras "Ja" kommer en mottagningsstatus att visas - den för den nya 4042.nc som du väntat på:


Om filöverföringen har lyckats klickar du på OK.


Du kommer nu se de förändringar som maskinoperatören vill göra, och som du kan acceptera eller avvisa: