CIMCO Edit v6 Komma igång

Innehåll

Copyright © 1991-2013 by CIMCO A/S. All rights reserved.

Denna programvara innehåller konfidentiell information och affärshemligheter tillhörande CIMCO A/S. Användning, avslöjande, eller reproduktion är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från CIMCO A/S.

CIMCO Edit, DNC-Max, och CIMCO-logot är varumärken som tillhör CIMCO A/S.

Microsoft, Windows, Win32 och Windows NT är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Andra märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.

Kontakt

CIMCO A/S
Vermundsgade 38A, 3
2100 Köpenhamn Ø
Danmark

Telefon: +45 4585 6050
Fax: +45 4585 6053

E-mail: info@cimco.com
Web: www.cimco.com