Installation

För att installera CIMCO Edit v6, följ instruktionerna nedan.

1. Lokalisera installationsfilerna

Om du har fått CIMCO Edit v6 på en CD-ROM, öppna katalogen CIMCO Edit v6 på CDn. Om du har fått CIMCO Edit v6 via e-post sparar du filen i en temporär katalog.

2. Kör installationsprogrammet

Starta installationen genom att klicka på CIMCO Edit v6 installationsprogram:

CIMCO Edit v6 installationsprogram.

3. Kopiera din licensnyckel

Om du inte har en licensnyckel men vill installera en utvärderingsversion, gå vidare till nästa steg.

Om du har fått en licensnyckel från CIMCO, installeras den genom att dubbelklicka på filen "(name)-license.key" när installationen är klar. Detta öppnar CIMCO License Key Manager. Klicka på knappen Installera för att installera Licensnyckeln.

4. Starta editorn

När installationen är klar och du har kopierat din licensnyckel är du redo att starta editorn för första gången. Klicka på programikonen på skrivbordet.

CIMCO Edit v6.

Efter editorn har startat, kontrollera att ditt företagsnamn visas i fältet Licensierat till i Om-rutan. Om så inte är fallet är licensnyckeln inte korrekt installerad. Vänligen upprepa punkt nr. 3 För att installera licensnyckeln korrekt.

Om du kör en utvärderingsversion är licensnamnet Demo version.