Arkiv

I detta avsnitt beskrivs simuleringsfunktionen Arkiv. Arkiv-menyn innehåller funktioner för filsimulering och allmänna simuleringsinställningar.

Arkiv-menyn

param

Simuleringsfönstret / Ctrl+Shift+P

Visar en simulering av det aktuella fönstret.

Fönstret delas i två så att raderna i programfilen och simuleringen av verktygsbanorna kan visas samtidigt.

Ikonen är bara aktiv när en programfil redan är öppnad.

param

Simulera fil

Låter dig simulera en fil direkt från hårddisken, utan att öppna filen.

När du klickar på den här ikonen öppnas ett fönster där du kan välja en fil för simulering. Ett klick på nedåtpilen bredvid ikonen visar en lista över nyligen simulerade program. I båda fallen får du en komplett simulering av det valda programmet utan att visa CNC-programet.

param

Stäng simuleringen / Ctrl+Shift+Q

Stänger simuleringsfönstret

param

Simuleringsinställningar

Låter dig konfigurera simuleringen

Innan du startar den grafiska simuleringen måste du först konfigurera filtypen för det program du har öppnat. Detta görs genom att klicka på Simuleringsinställningar för att öppna dialogrutan för inställningar. Välj där en Styrningstyp (t.ex. 'ISO Fräsning') och konfigurera önskade parametrar. Se simuleringsinställningar för mer information.