Sök

Detta avsnitt beskriver hur man söker efter data i filen.

Sökmenyn

param

Sök / Ctrl+F

Söker efter angiven textsträng (eller någon av de definierade verktygsoperationerna) i CNC-programmet.

param

Sök föregående / Shift+F3

Söker efter föregående förekomst av den angivna söksträngen i CNC-programet.

param

Sök nästa / F3

Söker efter nästa förekomst av den angivna söksträngen i CNC-programet.

param

Gå till Rad/Blocknummer / Ctrl+J

Söker efter rad eller blocknummer i det aktuella fönstret.

param

Nästa verktygsbyte

Går till nästa verktygsbyte.

param

Föregående verktygsbyte

Går till föregående verktygsbyte.

param

Statistik för verktygsbanor

Hitta intervaller på X, Y, Z, bearbetningstid, etc.