Övrigt

Detta avsnitt beskriver funktionen Övrigt. Denna funktion hanterar simulering i helskärm, arbetsstycke och verktygsförskjutningar, konfiguration av 5-axliga maskiner, ladda STL-filer, export av DXF-filer, och styrningstypen för simulering.

Den solida modell är endast tillgängligt för fräsoperationer.

Menyn Övrigt

param

Helskärm

Visar simuleringen i helskärm.

param

Definiera arbetsstycket/nollpunktsförflyttning

Detta alternativ låter dig definiera arbetsstycket och nollpunktsförflyttningar.

När du klickar på den här ikonen visas dialogrutan för arbetsstycke/nollpunktsförflyttning. Inmatning av X, Y och Z-koordinaterna för maskinkoordinatsförskjutning och nollpunktsförflyttning, liksom verktygslängdkompenseringen kan göras här.

Arbetsstycke / nollpunktsförflyttning.

param

5-Axliga maskininställningar

Låter dig konfigurera 5-axliga maskiner.

Dialogrutan för 5-axliga maskininställningar.

param

Ladda STL-fil

Laddar en STL-fil (stereolitografi).

param

Exportera som DXF-fil

Exportera verktygsbanan som en DXF-fil.

param

Styrningstyp

Välj styrningstypen från listan.

param

Simuleringsinställningar

Låter dig konfigurera inställningarna för simulering. Se Konfigurera filtyper för mer information.