Solid

I det här avsnittet beskrivs funktionen Solid och simulering av en solid modell.

Den solida modell är endast tillgängligt för fräsoperationer.

Menyn för Solid.

param

Solid modell

Visar/Döljer den solida modellen.

Klicka på denna ikon för att växla mellan en vy av verktygsbanorna och en solid visualisering med verktygsbanor.

param

Zooma / Rita om solid

Skapar en solid modell från den aktuella vyn.

Klicka på denna ikon för att generera en solid modell av arbetsstycket med verktygsbanor.

param

Solidinställningar

Klicka på denna ikon för att konfigurera Solid Modell. De angivna måtten på arbetsstycket är de minsta och största X, Y och Z-värden i ditt NC-program. Om du vill öka eller minska dimensionerna för att få en jämnare verktygsbana klicka en eller flera gånger på motsvarande knapp (+5% eller -5%) för att erhålla de önskade dimensionerna. Använd knappen Avrunda för att runda av dimensioner.

Dialogrutan Solidinställningar