Verktyg

Detta avsnitt beskriver simuleringsfunktionen Verktyg. Funktionerna i denna meny styr återgivningen av verktygen i simuleringen.

Verktygsmenyn.

param

Visa/dölj verktyg

Välj det här alternativet för att visa eller dölja verktyget i simuleringen.

param

Visa verktygshållare

Välj det här alternativet för att visa eller dölja verktygshållaren i simuleringen.

param

Visa verktyg transparent

Välj det här alternativet för att visa verktyget transparent.

param

Visa verktygsfärger

Välj det här alternativet för att visa verktygsfärger.

param

Visa verktygsvektor

Välj det här alternativet för att visa verktygsvektorn.

param

Konfigurera verktyg

Klicka på denna ikon för att konfigurera verktygstyper och färger.

Genom att klicka på denna ikon öppnas verktygsbiblioteket. Här kan du välja ett verktyg från verktygslistan i den nedre halvan av fönstret, dubbelklicka för att se verktygsdimensionerna. Du kan också ändra en eller fler dimensioner på verktyget, ange ett verktygsnamn och tilldela det till det öppnade CNC-programmet. Klicka på OK för att spara verktygsinformationen i verktygsbiblioteket.

Verktygsbibliotek (Fräsverktyg).

Den övre halvan av skärmen visar de verktyg som för närvarande används i NC-programmet. Välj ett verktyg och klicka på ikonen Konfigurera verktyg till höger för att öppna inställningsrutan för det valda verktyget. I denna dialogruta kan du ändra måtten på verktyget och bestämma färgen på verktygsbana.

Verktygskonfiguration och verktygsfäger.