Visning

Detta avsnitt beskriver menyn Visning i tillvalet 3D/2D-simulering. Dessa funktioner definierar hur presentationen av den aktuella filen görs under simuleringen.

När du har valt en vy kan du starta om den grafiska simuleringen.

Det är möjligt att ändra till en annan vy medans simuleringen körs.

Visningsmenyn

param

Zooma in / Skrolla mushjul

Klicka på denna ikon för att förstora vyn genom att "zooma in" hela fönstret för en detaljerad vy.

param

Zooma ut / Skrolla mushjul

Klicka på denna ikon för att förminska vyn genom att "zooma ut".

param

Anpassa visning / Klicka Mushjulet

Klicka på denna ikon för att justera simuleringsvyn efter storleken på fönstret.

param

Zooma Område

Klicka här för att zooma in på valt område. Området väljs ut med muspekaren.

param

Zooma markering

Klicka på denna ikon för att zooma till den markerade texten i NC-programmet.

param

Återställ

Klicka på denna ikon för att återgå till standard perspektivet (ursprunglig storlek och position).

param

Toppvy (XY/G17)

Klicka på denna ikon för att visa simuleringen ovanifrån.

param

Visa underifrån (XY)

Klicka på denna ikon för att visa simuleringen underifrån.

param

Visa framifrån (XZ/G18)

Klicka på denna ikon för att visa simuleringen framifrån.

param

Visa bakifrån (XZ)

Klicka på denna ikon för att visa simuleringen bakifrån.

param

Visa från vänster (YZ/G19)

Klicka på denna ikon för att visa simuleringen från vänster.

param

Visa från höger (YZ)

Klicka på denna ikon för att visa simuleringen från höger.

param

Visa från verktyg

Klicka på denna ikon för att visa simuleringen från verktyget.

param

Mät avstånd

Klicka på denna ikon för att mäta avståndet mellan 2 punkter.

Om du vill mäta avståndet mellan två punkter i den genererade verktygsbanan klickar du på denna ikon för att få en pil med en linjal. Flytta musen till den första punkten och tryck på vänster musknapp för att välja den. Punkt 1 blir svart. Dra muspekaren till punkt 2 (eller punkt 3, 4, 5, etc.) samtidigt som du håller nere vänster musknapp för att erhålla det absoluta avståndet och avståndet i XY-planet (G17) och ZX-planet (G18) mellan de två punkterna.

Mät avstånd

param

Rotera vyn

Välj detta för att rotera vyn.

param

Zooma vyn

Välj detta för att zooma vyn.

param

Panorera vyn

Välj detta för att flytta vyn i sidled.

param

Visa begränsningsram

Klicka på denna ikon för att visa verktygsbanans begränsningsram.

param

Ställ in Origo

Välj detta för att välja positionen på origo.

param

Visa simuleringskontroller

Välj detta för att visa kontrollfältet för simulering.