Redigera

Denna sektion beskriver de vanliga funktionerna för textredigering.

Redigeringsmenyn

Du kan välja/markera en del av texten genom att dra markören från där du vill texten ska börja markeras till markeringens slut, samtidigt som du trycker på vänster musknapp. Bakgrundsfärgen på den markerade texten ändras för att indikera det valda området (se Editor inställningar / Filtyper / Färger).

param

Kopiera / Ctrl+C

Kopierar den markerad texten till urklippet.

param

Klipp ut / Ctrl+X

Tar bort den markerade texten och sparar den i urklippet.

För att klistra in den urklippta markeringen på en annan plats i filen, placera markören där och välja kommandot Klistra in.

param

Klistra in / Ctrl+V

Infogar innehållet från Urklippet - efter Kopiera eller Klipp ut - vid den aktuella markörpositionen.

param

Markera allt / Ctrl+A

Markerar allt innehåll i filen.

param

Ångra / Ctrl+Z

Ångrar den senaste åtgärden.

param

Gör om / Ctrl+Y

Gör om den senaste ångrade åtgärden. Du kan göra om alla åtgärder du ångrat sedan filen senast öppnades.

param

Radera / Del

Raderar den markerade delen av CNC-programmet, eller det tecken som är till höger om markören när ingen markering har gjorts.

param

Markera/Radera område / Ctrl+M

När Markera/Radera område väljs i rullgardinsmenyn för Radera kommer följande dialogruta upp:

Dialogrutan Markera/Radera

Här kan du ange ett intervall av rader eller blocknummer som ska markeras eller tas bort. Dessutom kan ett särskilt urval från ett verktygsanrop, en matning eller ett varvtal markeras fram till nästa eller raderas.

param

Lägg till fil

Lägger till en fil i slutet av det aktiva CNC-programmet.

param

Infoga fil

Infogar en fil vid markören i det aktiva fönstet

Dialogrutan Infoga Fil.