Arkiv

Detta avsnitt beskriver kommandona i funktionen Arkiv. Menyn innehåller de funktioner som beskrivs nedan för filredigering. Du kan komma åt Programkonfigurationen med ikonen .

För detaljerad information om programinställningar, klicka på motsvarande ikon eller se Editor inställningar.

Arkiv-funktionerna som beskrivs nedan kan även nås via ikonen .

Arkiv-menyn

param

Ny / Ctrl+N

Ett tomt fönster öppnas, redo för inmatning.

Konfigurera maskintypen för programmet genom att klicka på setup-ikonen .

param

Öppna / Ctrl+O

I dialogrutan Öppna kan du öppna ett befintligt program.

Senaste

En lista över senaste använda filer. Klicka på nedåtpilen bredvid ikonen Öppna för att öppna nyligen använda filer.

param

Stäng / Ctrl+F4

Stänger det aktuella fönstret. Du uppmanas att spara ändringarna om filen har ändrats.

param

Stäng Alla

Stänger alla öppna fönster. Du uppmanas att spara ändringarna för alla ändrade filer.

param

Spara / Ctrl+S

Sparar det aktuella CNC-programmet.

param

Spara Alla

Sparar alla öppna CNC-program under deras nuvarande namn.

param

Spara som

Sparar det aktuella CNC-programet under ett nytt namn.

param

Skriv ut / Ctrl+P

Skriver ut det aktuella CNC-programmet. Om du vill skriva ut en del av ett program, markera det område som ska skrivas ut och välj Skriv ut.

param

Utskriftsformat

Öppnar dialogrutan för utskriftskonfiguration.

param

Globala inställningar

Låter dig konfigurera allmänna programinställningar för CIMCO Edit. Kan också nås via ikonen . Se avsnittet Editor inställningar för mer information.