Sök

Detta avsnitt beskriver hur man söker efter data i en fil.

Sökmenyn

param

Sök / Ctrl+F

I dialogrutan som visas kan du ange en textsträng och söka efter den i CNC-programmet. Du kan också välja en av de fördefinierade verktygsoperationerna istället för en textsträng.

Dialogrutan sök

param

Sök föregående / Shift+F3

Söker efter föregående förekomst av den specificerade söksträngen i CNC-programmet.

param

Sök nästa / F3

Söker efter nästa förekomst av den specificerade söksträngen i CNC-programmet.

param

Ersätt / Ctrl+H

Ersätter en specifik sträng i CNC-programmet med en annan sträng.

Dialogrutan Ersätt med alternativet 'flerradig' aktiverat.

param

Gå till rad/blocknummer / Ctrl+J

Hitta en rad eller ett blocknummer i det aktuella fönstret.

param

Nästa verktygsbyte

Hoppar till nästa verktygsbyte.

param

Föregående verktygsbyte

Hoppar till föregående verktygsbyte.