Filjämförelse

I det här avsnittet beskrivs de funktioner som används för att jämföra två filer. Du startar en jämförelse av två filer genom att välja filerna. Filerna läggs i ett dubbelindelat fönster och du kan börja söka efter skillnader. För att lämna filjämförelse-fönstret, använd alternativet Avsluta filjämförelse i menyn.

Menyn Filjämförelse

param

Jämnför fönster

Jämför filen i det aktuella fönstret med en fil i ett annat.

param

Jämför med fil

Jämför filen i det aktuella fönstret med en annan fil. Den andra filen öppnas genom dialogrutan Öppna fil.

param

Jämför två filer

Jämför två filer som inte redan är i ett fönster. Filerna öppnas genom dialogrutan Öppna fil.

param

Avsluta filjämförelse

Filjämförelsen avslutas och båda filerna lämnas öppna.

param

Stäng vänster fönster

Stänger det vänstra filjämförelsefönstret.

param

Stäng höger fönster

Stänger det högra filjämförelsefönstret.

param

Konfigurera

Använd denna ikonen för att konfigurera inställningarna för filjämförelse