Synka

Detta avsnitt beskriver de funktioner som används för att synkronisera skillnader.

När du synkroniserar en skillnad kopieras den valda skillnaden från ett fönster till ett annat. Ikonerna som beskrivs nedan bestämmer synkroniseringens riktning (från höger till vänster eller från vänster till höger).

När texten flyttats från ett fönster till ett annat är linjen inte längre markerad. Detta beror på att texterna är identiska i båda fönstren efter synkronisering.

Menyn Synka.

param

Synkronisera till vänster / Ctrl+pil vänster

Synkroniserar aktuella skillnader från höger till vänster fönster.

param

Synkronisera till vänster / Ctrl+pil höger

Synkroniserar aktuella skillnader från vänster till höger fönster.