Hjälp

Om du behöver hjälp med CIMCO Edit v6 kan du klicka på Hjälp-menyn i det övre högra hörnet av Ribbon-menyn där du finner följande val:

Hjälpmenyn

Onlinehjälpen för CIMCO Edit v6 förklaras i Använda Onlinehjälp.

Onlinehjälp

Öppnar filen onlinehjälp

Gå till CIMCO:s webbsida

Tar dig direkt till CIMCO:s webbsida om er dator är ansluten till Internet

Ladda ner senaste versionen

Klicka på detta alternativet för att ladda ner den senaste versionen av CIMCO Edit.

Detta kommando kommer inte att vara tillgängligt om alternativet Dölj "Ladda ner senaste versionen" är valt i de allmänna programinställningarna.

param

Om

Visar information om CIMCO Edit v6 och licensvilkoren.