Blocknummer

Detta avsnitt beskriver funktionerna som berör utseendet på ett CNC-program. Till exempel kan kommandon och blocknummer ändras.

Menyn för Blocknummer

param

Omnumrera / Ctrl+T

Infogar blocknummer i CNC-programet (eller numrera om blocknumren om några redan finns i CNC-programmet).

param

Ta bort

Tar bort alla blocknummer från CNC-programmet.

param

Konfigurera blocknumrering

Öppnar konfigurationsrutan för blocknumrering. Se Konfigurera Blocknummer för mer information.