Info

Menyn Info innehåller funktioner för att beräkna statistik för verktygsbanor och genererar verktygslistor. Du kan komma åt konfigurationen genom att använda ikonen .

Info-menyn.

param

Statistik för verktygsbanor

Hitta området på X, Y, Z, bearbetningstid, etc.

param

Generera verktygslista

Genererar en verktygslista för det aktuella fönstret.

param

Konfigurera verktygslistor

Konfigurera hur verktygslistor genereras.