Flerkanalsläge

Detta avsnitt beskriver NC-Funktionskommandot Flerkanalsläge. Du kan komma åt konfigurationen av denna funktion med hjälp av ikonen .

Flerkanalsmenyn

param

Fönster

Med det här alternativet kan du visa den aktuella filen i flerkanalsläge.

param

Filer

Klicka på denna ikon för att visa flera filer i flerkanalsläge.

param

Stäng

Stänger flerkanalsläget

param

Nästa / Ctrl+pil ner

Hoppar till nästa synkronisering.

param

Föregående / Ctrl+Pil upp

Hoppar till föregående synkronisering.

param

Synkroniserad skrollning

Använd detta alternativ för att skrolla alla kanaler synkroniserat.

param

Konfigurera flerkanalsläge

Låter dig konfigurera flerkanalsläget.