Transformera

Detta avsnitt beskriver funktionerna under menyn Transformera, vilket gör att du snabbt kan skriva och ändra i CNC-program.

Menyn Transformera

param

Justera matning

I denna dialogruta är det möjligt att justera matningen av det aktiva programmet. Detta görs genom att klicka och dra pekaren eller genom att klicka på pekarens skjutreglage eller genom att ange den nya matningen i fältet Ny matning (se nästa del i detta avsnitt). Klicka OK för att tillämpa förändringarna eller Avbryt för att stänga fönstret utan några förändringar.

Dialogrutan Justera matning

param

Ny matning

I detta fält anges med hur många procent matningen ska ändras.

param

Minsta värde

Ange det minsta värdet på matningen i detta fält (i mm/min).

param

Högsta värde

Ange det högsta värdet på matningen i detta fält (i mm/min).

param

Decimaler

Ange antalet decimaler till höger om decimalkommat i detta fält.

param

När lika/högre än

Endast värden större än eller lika med värdet specificerat här kommer att ändras.

param

När lika/mindre än

Endast värden mindre än eller lika med värdet specificerat här kommer att ändras.

param

Endast markering

Markera den här kryssrutan för att endast ändra matningen i de markerade programblocken.

param

Justera varvtal

I denna dialogruta är det möjligt att justera spindelvarvtalen av det aktiva programmet. Detta görs genom att klicka och dra pekaren eller genom att klicka på pekarens skjutreglage eller genom att ange det nya varvtalet i fältet Nytt spindelvarvtal (se nästa del i detta avsnitt). Klicka OK för att tillämpa förändringarna eller Avbryt för att stänga fönstret utan några förändringar.

Dialogrutan Justera varvtal.

param

Nytt spindelvarvtal

I detta fält anges med hur många procent spindelvarvtalet ska ändras.

param

Minsta värde

Ange det minsta värdet på spindelvarvtalet i detta fält (i varv/min).

param

Högsta värde

Ange det högsta värdet på spindelvarvtalet i detta fält (i varv/min).

param

Decimaler

Ange antalet decimaler till höger om decimalkommat i detta fält.

param

När lika/högre än

Endast värden större än eller lika med värdet specificerat här kommer att ändras.

param

När lika/mindre än

Endast värden mindre än eller lika med värdet specificerat här kommer att ändras.

param

Endast markering

Markera den här kryssrutan för att endast ändra spindelvarvtalen i de markerade programblocken.

param

Enkla mattefunktioner

Utför enkla matematiska funktioner på valda NC-parametrar.

Dialogrutan Enkla mattefunktioner

param

Parametrar

Markera kryssrutorna för de parametrar som skall ändras.

param

Annat

Markera detta alternativ för att ange parametrar med mer än ett tecken. Detta möjliggör ett inmatningsfält där specialtecken (Ó, Ö, Ø...) eller parametrar med flera tecken (ABC) kan anges.

param

VERSALER/gemener

Använd det här fältet för att ange om parametrarna som ska ändras är versaler och/eller gemener.

param

Addition

Adderar det angivna värdet till alla valda parametrar.

param

Subtraktion

Subtraherar det angivna värdet från alla valda parametrar.

param

Multiplikation

Multiplicerar alla valda parametrar med det angivna värdet.

param

Division

Dividerar alla valda parametrar med det angivna värdet.

param

Värde

Använd detta fält för att ange det värde som ska användas i den matematiska funktionen (Addition / Subtraktion / Multiplikation / Division).

param

Högsta värde

Ange det högsta värdet i detta fält. Parametrar som, efter utförd matematisk funktion, har ett högre värde än vad som anges här kommer att sättas till detta högsta värde.

param

Minsta värde

Ange det minsta värdet i detta fält. Parametrar som, efter utförd matematisk funktion, har ett mindre värde än vad som anges här kommer att sättas till detta minsta värde.

param

Decimaler

Ange antalet decimaler till höger om decimalkommat i detta fält.

param

Behåll decimaler

Markera denna kryssruta för att ge det nya värdet samma antal decimaler som det ursprungliga värdet.

param

Ta bort följande 0:or

Markera denna kryssruta för att ta bort alla nollor i slutet av talet.

param

Ta bort inledande 0:or

Markera denna kryssruta för att ta bort alla nollor i början av talet.

param

Endast markering

Markera denna kryssruta för att endast ändra värdet på de markerade programblocken.

param

Rotera

I denna dialogruta kan du rotera en kontur runt en angiven punkt och med en angiven vinkel. Klicka OK för att tillämpa förändringarna eller Avbryt för att stänga fönstret utan några förändringar.

Dialogrutan Rotera

param

Punkt (X,Y)

Ange koordinaterna för centrum av rotationen i dessa områden.

param

Vinkel

Ange rotationsvinkel i grader i det här fältet.

param

Bågtyp

Här anges bågtypen genom att välja en av de fyra olika alternativen:

param

Decimaler

Ange antalet decimaler till höger om decimalkommat i detta fält.

param

Ta bort följande 0:or

Markera denna kryssruta för att ta bort alla nollor i slutet av talet.

param

Applicera G91

Markera denna kryssruta när styrsystemet är förinställt för relativa koordinater (G91).

param

Komma som decimaltecken

Markera denna kryssruta för att använda kommatecken som decimaltecken.

param

Icke-modala X/Y/Z

Markera denna kryssruta för att använda icke-modala X/Y/Z-värden.

param

Endast markering

Markera denna kryssruta för att endast rotera de markerade programblocken.

param

Spegla

I denna dialogruta kan man spegla en kontur mot en bestämd linje. Klicka OK för att tillämpa förändringarna eller Avbryt för att stänga fönstret utan några förändringar.

Dialogrutan Spegla

param

Punkt (X,Y)

I dessa fält anges koordinaterna för punkten på axeln som ska speglas.

param

Vinkel

I detta fält anges rotationsvinkeln i grader för axeln som ska speglas.

param

Bågtyp

Här anges bågtypen genom att välja en av de fyra olika alternativen:

param

Decimaler

Ange antalet decimaler till höger om decimalkommat i detta fält.

param

Ta bort följande 0:or

Markera denna kryssruta för att ta bort alla nollor i slutet av talet.

param

Applicera G91

Markera denna kryssruta när styrsystemet är förinställt för relativa koordinater (G91).

param

Komma som decimaltecken

Markera denna kryssruta för att använda kommatecken som decimaltecken.

param

Icke-modala X/Y/Z

Markera denna kryssruta för att använda icke-modala X/Y/Z-värden.

param

Endast markering

Markera denna kryssruta för att endast spegla de markerade programblocken.

param

Verktygskompensering

I den här dialogrutan kan du definiera en verktygskompensering (offset) för det aktiva programmet. Antingen till vänster (G41) eller till höger (G42) om den programmerade konturen, baserat på matningsriktningen, för att kompensera för olika verktygsstorlekar.

Dialogrutan Offset/Verktygskompensering

param

Offset

Ange offset-värdet i det här fältet.

param

Offset vänster (G41)

Aktiverar kompensation av verktygsbanan till vänster (G41).

param

Offset höger (G42)

Aktiverar kompensation av verktygsbanan till höger (G42).

param

Bågtyp

Här anges bågtypen genom att välja en av de fyra olika alternativen:

param

Decimaler

Ange antalet decimaler till höger om decimalkommat i detta fält.

param

Ta bort följande 0:or

Markera denna kryssruta för att ta bort alla nollor i slutet av talet.

param

Applicera G91

Markera denna kryssruta när styrsystemet är förinställt för relativa koordinater (G91).

param

Komma som decimaltecken

Markera denna kryssruta för att använda kommatecken som decimaltecken.

param

Icke-modala X/Y/Z

Markera denna kryssruta för att använda icke-modala X/Y/Z-värden.

param

Endast markering

Markera denna kryssruta för att endast kompensera för de markerade programblocken.

param

Translatera

I denna dialogruta kan man förflytta konturer. Konturerna flyttas till en förskjuten position baserat på de värden som anges i fältet Translatera(X,Y,Z).

Dialogrutan Translatera

param

Translatera(X,Y,Z)

I dessa fält anges de X, Y och Z-värden med vilka konturen ska förflyttas.

param

Bågtyp

Här anges bågtypen genom att välja en av de fyra olika alternativen:

param

Decimaler

Ange antalet decimaler till höger om decimalkommat i detta fält.

param

Ta bort följande 0:or

Markera denna kryssruta för att ta bort alla nollor i slutet av talet.

param

Applicera G91

Markera denna kryssruta när styrsystemet är förinställt för relativa koordinater (G91).

param

Komma som decimaltecken

Markera denna kryssruta för att använda kommatecken som decimaltecken.

param

Icke-modala X/Y/Z

Markera denna kryssruta för att använda icke-modala X/Y/Z-värden.

param

Endast markering

Markera denna kryssruta för att endast translatera de markerade programblocken.

param

Heidenhain/ISO konverterare

Använd denna funktion för att konvertera om Heidenhain-program till ISO-program.

param

Visa Windows-kalkylatorn

Öppnar Windows-kalkylatorn