Maskin

Du kan komma åt konfigurationen av den valda maskinen via ikonen . Läs mer om hur man ställer in parametrar för DNC-kommunikation under DNC inställningar.

Maskinmenyn

param

Maskintyp

Välj CNC-maskin för överföring av data från rullgardinsmenyn. Klicka på fältet för att visa en rullgardinsmenyn med de maskiner som finns tillgängliga.

Maskinen avgör COM-port och DNC-inställningar.

param

Status

Klicka på detta alternativ för att öppna statusfönstret för aktuella överföringar och / eller mottagningar.

Om de fem ikonerna i verktygsfältet Överföring på vänster sida av ribbon-menyn är nedtonade och det verkar som att en överföring av ett CNC-program kan eller kommer att vara igång. Då kan du klicka på ikonen för att visa fönstret för överföringsstatus (sändning eller mottagning):

Fönstret för överföringsstatus

Den övre vänstra delen av statusfönstret visar signalerna för den seriella dataöverföringen enligt EIA RS-232-C, som lyser upp när de aktiveras. Den övre högra delen visar information om den aktuella överföringen (Maskin, filnamn, skickade Bytes, etc.). Under överföringens statusinformation finns en förloppsindikator, tre knappar för att Starta/Stoppa och Avbryt överföringen och Visa/dölj terminalen, vilket visar NC-programmet som överförs i klartext. Alternativ för att skrolla texten i terminalen och för att Visa CR/LF (Vagnretur/ radframmatning) finns också längst ner i fönstret.

Om du klickar på Avbryt när en överföring pågår får du följande dialogruta:

Dialogrutan 'Avbryt överföring'

Här har du möjligheten att avbryta överföringen (svara Ja) eller att fortsätta (svara Nej).

När du tar emot en fil från en maskin kommer överföringens statusfönstret att se ut så här:

Fönstret för mottagningsstatus

När ett CNC-program (med M30) tagits emot visas följande meddelande:

Rapporten 'Överföringen slutförd'.

Klicka på 'OK''' för att bekräfta mottagandet av detta meddelande.