Översikt

Syfte

Du kan använda CIMCO Edit v6 för att göra ändringar och kontrollera CNC-program för dina CNC-maskiner. Om du har en seriell kommunikationslinje från en PC till CNC-maskinen kan du skicka och ta emot program direkt även när du arbetar med andra CNC-program.

CIMCO Edit v6 är utformad för redigering av CNC-program. CIMCO Edit v6 kan urskilja mellan flera olika format, inklusive ISO, APT och Heidenhain för att nämna några.

Användargränssnitt

CIMCO Edit v6 har ett standard Windows-gränssnitt och kan ha ett eller flera fönster för varje öppen fil. Funktionerna i CIMCO Edit v6 kan aktiveras via Ribbon-menyerna som hjälper dig att snabbt hitta de kommandon som behövs för en uppgift. Kommandona är ordnade i logiska grupper på flikarna.

CIMCO Edit v6 Användargränssnitt

Funktioner

Du kan ångra och göra om (nästan) alla operationer du har gjort sedan filen öppnades. Du kan hitta positionen för ett verktygsbyte, en förändring av spindelvarvtal eller matning, eller visa gränserna för X / Y / Z axlarna.

Om du är osäker på om två CNC-program är lika kan funktionen filjämförelse i CIMCO Edit v6 hjälpa dig att peka ut skillnaderna. Filjämförelse låter dig välja två filer som läggs i ett två-ramsfönster. Skillnaderna visas genom att färgalägga raden. Du kan stega igenom filerna och stanna vid varje skillnad.

Du kan anpassa färgerna som används för att visa koordinater och NC-kommandon, omnumrera blocknumren, och lägg till / ta bort mellanslag för ökad läsbarhet, eller minska programmets storlek / överföringstid.

DNC delen av CIMCO Edit v6 låter dig skicka och ta emot NC-program till dina CNC-maskiner i verkstaden. Filen kan skickas från ett fönster i CIMCO Edit v6 eller direkt från hårddisken. Filöverföringen sker medans du arbetar med andra CNC-program.

Inställningar

CIMCO Edit v6 erbjuder dig stora anpassningsmöjligheter av editorn. Ribbon-menyerna låter dig välja funktioner och konfigurera inställningarna. Du kan komma åt konfigurationsdialoger med ikonen .

Genom Editor-fliken kan du konfigurera globala inställningar för Allmänt, Editor och Utskrift.

I dialogruta Allmänt kan utseendet på fönstren ändras. Du kan välja om en fil ska visas i flera fönster, eller om en fil öppnad i CIMCO Edit v6 blivit förändrat i ett annat ska meddelas eller inte. Dessutom kan du välja om du vill dela inställningar mellan användare eller skydda skrivskyddade filer. Du kan ange tabb-bredden liksom storleken på listan över senast använda filer. Det språk som används för att visa menyerna kan också väljas här.

I dialogrutan Editor kan du ställa in hastigheten på tangentbordet och välj om du vill ha rullningslister eller inte.

Utseendet på utskrivna CNC-program ändras i dialogrutan Utskrift. Här kan du definiera ett sidhuvud och / eller en sidfot. Om du har en färgskrivare kan du markera färgalternativet.

CIMCO Edit v6 har 5 olika mallar för olika CNC-maskiner. Du kan ställa in hur NC-funktionerna ska bete sig och hur NC-koder visas i redigeringsfönstret. Funktionen Sök i editormenyn behöver en definition av Verktygsanrop, Matningsförändring etc. Denna definition görs här.

Ytterligare information

I sektionen Programflikar finns alla funktioner i CIMCO Edit v6 beskrivna. Många funktioner kan också nås via en ikon.

Konfigurering av Maskintyper beskrivs i Filtyper.

Om du behöver hjälp med hur man ställer in en seriell kommunikation kan du hänvisa till DNC inställningar och användarmanualen för DNC-Max.

Onlinehjälpen är tillgängligt via ?-ikonen, F1-tangenten eller via Hjälp-knappen. Avsnittet Använda Onlinehjälp ger dig en introduktion till Onlinehjälpen.