Skriva ut Hjälpinformation

Om du endast vill skriva ut ett enskilt avsnitt av denna onlinehjälp trycker du på Skriv ut-knappen i verktygsfältet (se nedan).

Hjälpknappar.

Om du vill skriva ut mer än ett par avsnitt bör du öppna PDF-versionen av onlinedokumentationen. PDF-dokumentet ger en mycket trevligare utskrift.

Du kan ladda ner PDF-versionen av användarmanualen från CIMCO:s hemsida.

Du behöver Adobe Reader för att öppna PDF-filen.