Programflikar

Funktionerna i CIMCO Edit v6 aktiveras med hjälp av respektive ikoner i Ribbon-menyn. Kommandona är ordnade i logiska grupper på flikar.

Om funktionen kan aktiveras genom Ribbon-menyn eller ett kortkommando, visas ikonen eller genvägen bredvid kommandonamnet.