Inställningar för mottagning

Klicka på Ta emot i den vänstra listan i fönstret för maskininställningar för att konfigurera mottagningsinställningar. Inställningsrutan för mottagning visas nedan:

Inställningar för mottagning.

Inställningar för mottagning

param

CR/LF

Använd det här fältet för att ange radmatningtecknen.

Om du väljer 'Auto'' kommer DNC:n automatiskt att identifiera vilken kombination av CR/LF som används. Om den anslutna maskinen inte använder någon av de vanliga kombinationer av ASCII 13 och ASCII 10 måste du ange rätt CR/LF-kombination manuellt.

Den normala kombinationen är ASCII 13 följt av ASCII 10. ASCII 13 och ASCII 10 har inget teckenrepresentation så de måste anges som \13 respektive \10.

param

Ignorera rader med tecken

Hoppar över rader som innehåller ett eller flera angivna tecknen. Konsekvensen av att skriva in någonting här är att varje rad som innehåller något av dessa tecken eller strängar kommer inte att tas emot.

param

Ta bort tecken

Valda tecken kommer automatiskt att tas bort från mottagningen. Du kan välja Inget, ASCII 0 eller Alla under ASCII 32 från rullgardinsmenyn om någon av dem är lämplig.

param

Ignorera tomma rader

Markera det här fältet om tomma rader inte ska sparas.

param

Start-trigger

En start-trigger är ett tecken som indikerar att CIMCO Edit v6 ska börja spara inkommande data. Om ingen start-trigger används och fältet därmed lämnas tomt kommer CIMCO Edit att börja spara från början av filen.

Start-triggern är den första sekvensen av mottagna tecken.

param

Slut-trigger

En slut-trigger är ett tecken som indikerar att CIMCO Edit v6 ska sluta spara inkommande data. Om ingen slut-trigger används och fältet därför lämnas tomt kommer CIMCO Edit v6 att fortsätta att spara data fram till slutet av filen där en timeout inträffar.

Slut-triggern är den sista sekvensen av mottagna tecken.

param

Tidsgräns för mottagning (sekunder)

Anger tidsgränsen efter det sista tecknet har mottagits från den anslutna maskinen tills datorn drar slutsatsen att mottagning är klar. Om ingen slut-trigger anges ska du ange ett värde här annars måste du stoppa mottagningen manuellt från dialogrutan för mottagningsstatus.

Avancerade inställningar för mottagning

param

Skicka XOn

När detta fält är markerad kommer DNC:n skicka ett XOn-tecken när den är klar att ta emot data.

param

Skicka vid påbörjad mottagning

Ange en sträng som skickas till CNC:n när datamottagning påbörjas.

När du anger ett tecken i ett av inmatningsfältet kan tecknen skrivas in på två sätt: Du kan mata in tecknen som de är, t.ex $* för att få ASCII 36 följt av ASCII 42, eller så kan du ange ASCII värdena för tecknen. I detta fallet \36\42.